Zabytki znajdujące się w Kościele

OŁTARZ GŁÓWNY – zbudowany przed rokiem 1767, rokokowy ołtarz – Wniebowzięcie N.M.P. – autor nieznany, współczesny z ołtarzem, barok figury – Czterech Ewangelistów, rokoko, przed 1767 tabernakulum – współczesne z 1930 roku krzyż na tabernakulum i lichtarze z połowy XVIII wieku.

FIGURY NA ŚCIANACH PRZY OŁTARZU GŁÓWNYM

N.M.P. z DZIECIĄTKIEM – drzewo lipowe, polichromowe, styl gotycki, z około 1370r.

SALVATOR MUNDI – późny barok, 1 połowa XVIII wieku.

STÓŁ OFIARNY- anioły późnobarokowe przed 1767 roku z dawnego tabernakulum.

GRUPA PASYJNA – nad drzwiami do zakrystii, 2 połowa XVI wieku, powstała w warsztacie poznańskim. Do 1743 roku na belce tęczowej w poprzednich kościele.

ANIOŁ NA OBŁOKU – zawieszony u sufitu, późny barok, wykonany pomiędzy 1743 a 1767 rokiem przez tego samego rzeźbiarza co figury w ołtarzu głównym.

AMBONA I CHRZCIELNICA – rokokowe przed 1767 rokiem.

POSTACIE BISKUPÓW – na filarach, późny renesans z około 1600 roku.

OŁTARZE BOCZNE:

Lewy rokoko, przed 1767, obraz Ecce Homo współczesnej z ołtarzem. Po bokach figury Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana.
Prawy – rokoko około 1767, obraz św. Katarzyny z połowy XIX wieku. Ołtarz św. Marii Magdaleny z 1767 roku. Na zasuwie obraz Trójcy Przenajświętszej z 2 połowy XIX wieku. Figury św. Piotra i św. Jana Chrzciciela współczesne z ołtarzem.

ZAMEK DO KRUCHTY POŁUDNIOWEJ – z nawy do kruchty południowej w XVI/XVII.

W ZAKRYSTII
− szafa – późnobarokowa z 1750 roku z fragmentami ołtarza z około 1600 roku.
− Krucyfiks z XVIII wieku o cechach ludowości.
− Chrystus Zmartwychwstały – rzeźba ze złoceniami rokoko, 2 połowa XVIII w.
− Kielich mszalny – srebrny ze złoceniami, rokoko, 2 połowa XVIII wieku.
− Puszka z aniołami – z 1682 roku, fundacji Piotra Prędkiewicza.
− Relikwiarz – późny barok, 1720/1730, drewno, blacha trybowana.
− Puszka metalowa na Hostie – XVIII wieku.

PRZED KOŚCIOŁEM – kropielnica romańska, XIII w. z pierwszego kościoła.

Więcej informacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Parafialne czynne codziennie zaraz po mszy świętej
Ja Ciebie chrzczę w imię ojca i syna i ducha świętego. Amen.
Czerlejno, ul. Kostrzyńska 1
62-025 Kostrzyn